DANH MỤC SẢN PHẨM

Thiết Bị Mạng

Switch PoE H3C Layer 3 10 Port Gigabit LS-5120V3-10P-PWR-LI-GL

7,656,000₫
Mới Bảo hành chính hãng 60 tháng

Switch H3C Layer 3 10 Port Gigabit LS-5120V3-10P-LI-GL

5,646,000₫
Mới Bảo hành chính hãng 60 tháng

Switch PoE H3C Layer 2 52 Port LS-1850V2-52X-PWR-GL

Liên hệ
Mới Bảo hành chính hãng 60 tháng

Switch H3C Layer 2 52 Port LS-1850V2-52X-GL

Liên hệ
Mới Bảo hành chính hãng 60 tháng

Switch PoE H3C Layer 2 28 Port LS-1850V2-28X-HPWR-GL

Liên hệ
Mới Bảo hành chính hãng 60 tháng

Switch H3C Layer 2 52 Port Gigabit LS-1850V2-52P-EI-GL

11,396,000₫
Mới Bảo hành chính hãng 60 tháng

Switch PoE H3C Layer 2 28 Port Gigabit LS-1850V2-28P-HPWR-EI-GL

Liên hệ
Mới Bảo hành chính hãng 60 tháng

Switch H3C Layer 2 28 Port Gigabit LS-1850V2-28P-EI-GL

5,970,000₫
Mới Bảo hành chính hãng 60 tháng

Switch PoE H3C Layer 2 10 Port Gigabit LS-1850V2-10P-HPWR-EI-GL

6,278,000₫
Mới Bảo hành chính hãng 60 tháng

Switch PoE H3C Layer 2 10 Port Gigabit LS-1850V2-10P-HPWR-EI-GL

4,590,000₫
Mới Bảo hành chính hãng 60 tháng

Switch H3C Layer 2 28 Port LS-1850V2-28X-GL

8,228,000₫
Mới Bảo hành chính hãng 60 tháng

H3C Next Generation Firewall SecPath F100-C-A2

Liên hệ
Mới Bảo hành chính hãng 60 tháng

H3C Next Generation Firewall SecPath F100-C-A1

Liên hệ
Mới Bảo hành chính hãng 60 tháng

WSG1812X-PWR H3C Wireless Integrated Multi-Service Gateway

Liên hệ
Mới Bảo hành chính hãng 60 tháng

WSG1808X-PWR H3C Wireless Integrated Multi-Service Gateway

Liên hệ
Mới Bảo hành chính hãng 60 tháng

H3C WA6120X WiFi 6 Outdoor Access Point

Liên hệ
Mới Bảo hành chính hãng 60 tháng

H3C WA6120H WiFi 6 Wall-Plate Access Point

3,798,000₫
Mới Bảo hành chính hãng 60 tháng

H3C WA6126 WiFi 6 New Generation Access Point

Liên hệ
Mới Bảo hành chính hãng 60 tháng

H3C WA6120 WiFi 6 New Generation Access Point

3,490,000₫
Mới Bảo hành chính hãng 60 tháng

H3C WA6022H WiFi 6 Wall-Plate Access Point

2,288,000₫
Mới Bảo hành chính hãng 60 tháng

SẢN PHẨM ĐÃ XEM